การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
ปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 22 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)

ปุ๋ยอินทรีย์
 
ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากสารอินทรีย์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ อาทิ การสับ การบด การหมัก การร่อน การสกัด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพด้วยย่อยสลายของจุลินทรีย์ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อพืช ปุ๋ยอินทรีย์ มีความสำคัญต่อการปรับปรุงดิน และให้แร่ธาตุอาหารแก่พืช เพราะประกอบด้วยอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุต่างๆที่จะทำให้ดินมีสภาพดีขึ้น พร้อมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวไว้ว่า เกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่หลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้วัสดุรอบๆ ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่เศษซากพืช ซากสัตว์หรือแม้แต่เศษอาหารจากครัวเรือนก็สามารถนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้ดีทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ราคาสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมีมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ว ถ้าสามารถลดต้นทุนการผลิตส่วนนี้ได้มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวเกษตรกรเองเพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงรายได้ที่จะกลับมานั่นเอง เราทุกคนสามารถทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองได้ โดยมีสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่เราสามารถหาวัสดุต่าง ๆ นำมาปรับให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ เช่น สูตรเศษอาหาร หรือที่เรามักเรียกกันว่า "ปุ๋ยคน” มีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้ - เศษอาหารในครัวเรือน ๓ กิโลกรัม น้ำตาลแดงหรือกากน้ำตาล ๑ กิโลกรัม น้ำสะอาด ๑ – ๑๐ ลิตร (แล้วแต่เศษอาหารมีน้ำมากหรือน้อย) หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ๑ ลิตร - วิธีทำ นำเศษอาหาร ๓ กิโลกรัม ใส่ลงในถังพลาสติก แยกผสมน้ำกับน้ำตาลให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นลงไป จากนั้นนำไปเททับลงในถังที่ใส่เศษอาหารให้ทั่วปิดฝาให้สนิท ไม่ให้แสงและอากาศเข้าได้ บ่มทิ้งไว้ประมาณ ๙๐ วัน จะได้ปุ๋ยคุณภาพดี กลิ่นหอม รสเปรี้ยว - วิธีใช้ ผสมน้ำ ๑:๑๐๐-๔๐๐ รดโคนหรือผสมน้ำ ๑:๒๐๐-๑,๐๐๐ ฉีดลำต้นและใบ วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไม่มีความยุ่งยาก ไม่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อผู้ลงมือปฏิบัติ ส่วนปริมาณและส่วนผสมต่าง ๆ ที่กล่าวไว้สามารถนำไปปรับได้ตามส่วนความพอใจ นำไปทดลองทำกันดูได้เลยประการสำคัญการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เองเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
 
นางสาวธาระณี สะตะ : เรียบเรียง
ที่มา เอกสารกรมพัฒนาที่ดิน และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
 
***********************************
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน