การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> สุขพอ ที่พ่อสอน
กินง่าย อยู่ง่าย

วันที่ 30 พ.ค. 2560 )
 
ชีวิตคนเราทุกวันนี้ เริ่มยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ต้องพึ่งพาสังคม เราจึงขาดความเป็นอิสระ ทั้งเรื่องของเวลา การเงิน และความคิด หลายสิ่งหลายอย่าง เราต้องเดินตามกรอบที่คนอื่นวางเอาไว้ บางครั้งเราต้องจำใจเดินไป ทั้งๆ ที่เราไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนั้น จะทำอย่างไร เราจึงจะนำพาชีวิตของเราไปด้วยตัวของเราเอง สิ่งที่เราน่าจะเริ่มทำได้ และสามารถทำได้ทันที ก็คือ การทำชีวิตนี้ให้เป็นเรื่องง่ายๆ โดยการ "กินง่าย อยู่ง่าย" พึ่งพาผู้อื่นให้น้อย พึ่งพาตนเองให้มาก อยู่กับสิ่งที่มี ไม่ทำในสิ่งที่เกินตัว ไม่คิดอะไรที่ไกลเกินเอื้อม อยู่อย่างพอเพียง ทำอย่างพอประมาณ สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
 
จำนวนคนอ่าน 328 คน จำนวนคนโหวต 0 คน