การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> สุขพอ ที่พ่อสอน
ก้าวอย่างพอเพียง ตอน เรียนรู้และทำตาม

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 )
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 168 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400