การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> ชุมชนพอเพียง
ชุมชนพอเพียง บ้านโป่งนคร จ.ชัยภูมิ

วันที่ 6 ก.ค. 2560 )
 
 
ความพอเพียงเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้หลายคน หลายพื้นที่มีความสุข และเกิดความพอดีขึ้นในชีวิต หากอยากเรียนรู้และสร้างสิ่งนี้ในชีวิตลองติดตามการกิน การอยู่ ความเป็นไปของผู้คนที่หมู่บ้านแห่งความสุขแห่งนี้ ชุมชนนครพอเพียง บ้านโป่งนคร จังหวัดชัยภูมิ ว่าคนที่นี่มีวิธีสร้างหนทางที่สำเร็จได้อย่างไร ค้นพบกับความสมบูรณ์ของแหล่งทำกินทั้งผืนป่า และการสร้างธรรมชาติขึ้นมารอบตัว การใช้ประโยน์จากสิ่งต่างๆ ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สิ่งที่เรียกว่ารอยยิ้ม ความสุข จะมีเกิดทุกภาพในหมู่บ้านแห่งนี้ติดตามและสุขไปด้วยกันได้
จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400