การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> ชุมชนพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาสีนวล

วันที่ 6 ก.ค. 2560 )
 
 
บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๕ ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๖๐
จำนวนคนอ่าน 429 คน จำนวนคนโหวต 0 คน