การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> ฅนพอเพียง
ก้าวอย่างพอเพียง สวนลุงนิล

วันที่ 6 ก.ค. 2560 )
 
 
สวนเกษตร 9 ชั้นของลุงนิล ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
จำนวนคนอ่าน 327 คน จำนวนคนโหวต 0 คน