สำนักงานจัดหางานโคราช น้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ตั้งศูนย์สาธิตการเรียนรู้เกษตรแบบใหม่ประยุกต์ (25/03/2560) เกษตรกรทำไร่นาสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้นแบบใช้ปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์ ลดค่าใช้จ่าย ตามรอยเท้าในหลวง (24/03/2560)
ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทองระดับชาติ จากการสร้างภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ บอกเล่าเรื่องราวการเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 (22/03/2560) เรือนจำ จ. ตราด จัดโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (21/03/2560)
อ.อุทุมพรพิสัย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (21/03/2560) ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 12 แนะเกษตรกรต้องหัวไว ใจสู้ มีความรู้และทำจริง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง (21/03/2560)
     


โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400