หน้าหลัก >> กิจกรรมพอเพียง
กิจกรรมพอเพียง
งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าว ประจำปี 2560 (24/11/2017)
จังหวัดลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเสริมงาม (24/11/2017)
จังหวัดยโสธร อบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน (17/11/2017)
ปชส.สงขลา นำสื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา เน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน (17/11/2017)
จ.ชัยภูมิ จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (17/11/2017)
สปน. ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (17/11/2017)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต ในการจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพพระเกียรติ เพื่อมอบความสุขแก่ประชาชน (17/11/2017)
จ.ยโสธร นำเกษตรกรพร้อมนักเรียนเข้าฝึกอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์โรงเรียนและศูนย์หลัก) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (07/11/2017)
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 (07/11/2017)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ร่วมถอดบทเรียนความรู้การพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตอย่างยั่งยืน (07/11/2017)
เลขาธิการ EEC ชี้แจงข้อคัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (07/11/2017)
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวง (07/11/2017)
ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี นำทุกภาคส่วนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวิถีดั้งเดิม ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร (07/11/2017)
ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ย้ำข้าราชการ ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม (07/11/2017)
จ.อำนาจเจริญ เตรียมคัดหมู่บ้านนำร่องจัดทำอำนาจเจริญเมืองสมุนไพร (07/11/2017)
รายงานพิเศษ : เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจกิจไทย (01/11/2017)
สกว. เร่งพัฒนาวิจัยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนด้วยการใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เริ่มนำร่องบ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่ (01/11/2017)
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ "เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition" (24/10/2017)
จิตอาสาสุพรรณบุรี ร่วมปลูกต้นไม้ “ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” (24/10/2017)
รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตกระทงกาบกล้วยและการทำธูป” ตามโครงการประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลอง วิถีพอเพียง ประจำปี 2560 (24/10/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ถัดไป>>