หน้าหลัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเทพ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเทพ
จังหวัดสิงห์บุรีรับจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20/10/2015)
จ.น่าน กระทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานฯ บรรจุในพระเกศพระพุทธนาคินทรารักษ์ ประดิษฐาน ณ พระตำหนักธงน้อย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17/10/2015)
จ.สระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (17/10/2015)
จ.จันทบุรี แถลงข่าวและซ้อมปั่นจักรยานทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาสอยดาวสู่เขาชะโงก (17/10/2015)
จ.นครพนม จัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (03/10/2015)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูแลเกษตรกรให้สามารถทำนาได้ในที่เหมาะสม พร้อมปลูกต้นไม้ระยะสั้น และฝึกอาชีพมีรายได้ (02/10/2015)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา (23/09/2015)
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานสมุทรสงคราม มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/09/2015)
ประชาชนทุกภาคส่วนใน จ.ประจวบฯ ร่วมพิธีเปิดสะพานสราญวิถี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/09/2015)
จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านเทพสุดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (22/09/2015)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ จ.สงขลา (19/09/2015)
อบจ.สงขลา เปิดงาน “มหกรรมวิชาการและหนังสือภาคใต้” ครั้งที่ 2 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน” ผู้ปกครองนำบุตรหลานแห่ร่วมงานคึกคัก (25/07/2015)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำดื่มให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ (25/07/2015)
จังหวัดสงขลา พร้อมจัดงานใหญ่ “มหกรรมวิชาการและหนังสือภาคใต้” ครั้งที่ 2 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน” (24/07/2015)
สภากาชาดไทย ตรวจและตัดแว่นสายตาฟรี แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/07/2015)
จ.พิจิตรจัดโครงการชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (18/07/2015)
จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงาน “มหกรรมวิชาการและหนังสือภาคใต้” ครั้งที่ 2 (สงขลามหานครแห่งการเรียนรู้) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน” (17/07/2015)
สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (16/07/2015)
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ (16/07/2015)
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ที่ จ.อำนาจเจริญ (16/07/2015)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400